Gjeld i kinesiske selskaper

Filmklapper (Clapperboard)

(29.08.2016) Makroøkonomene i DNB Markets er ute med sin halvårsrapport. I denne web-tv sendingen ser vi nærmere på det vi anser som den største risikofaktoren for våre globale vekstanslag: Gjelden i kinesiske selskaper.

Basert på tall for børsnoterte selskaper finner vi at stadig flere selskaper nærmer seg eller har kommet til det punktet der rentekostnadene har blitt så store at investeringene og/eller andre utgifter må kuttes for å unngå mislighold. Tapene i bankene har økt, men nivåene er trolig underrapporterte. Fall i inntjeningen i selskapene, kombinert med en høy gjeldsbyrde, vil legge en vesentlig demper på bedriftsinvesteringene fremover, samtidig som tapene i bankene vil fortsette å øke.

Se vår siste utgave av Økonomiske Utsikter for en mer detaljert diskusjon om dette temaet.