Forhåndsomtale av norske BNP-tall for 2.kvartal

Filmklapper (Clapperboard)

(30.08.2016) Onsdag 31. august legger Statistisk sentralbyrå frem nasjonalregnskapstall for andre kvartal. Vi tror fastlandsøkonomien steg med 0,2 prosent fra kvartalet før.