Lave lange renter

Filmklapper (Clapperboard)

(31.08.2016) Styringsrentene er rekordlave og nær null i de fleste industriland. Med korte renter stabilt rundt 0, har de lange rentene blitt viktigere. Også disse har falt. Med nedgangen har vart over flere tiår og det er lite sannsynlig at dette skyldes pengepolitikken alene.

I et notat som heter «Low long-term interest rates as a global phenomenon» ser BIS nærmere på hvorfor lange renter har falt. De finner at amerikanske renter er viktige for rentene i andre land, spesielt for de korte rentene. Lange renter styres i større grad av internasjonale forhold. Nedgangen i lange renter kan i stor grad tilskrives lavere nøytrale renter. En viktig årsak til at disse har falt, er endrede spare- og investeringspreferanser. Videre finner BIS at terminpremien i rentene har blitt stadig viktigere, og betydd mer enn renteforventningene de siste årene. For sentralbanker er hele kurven viktig, men de synes å ha lite påvirkningskraft på de lange rentene. Dette gjelder spesielt for små og åpne økonomier. Det at den nøytrale renten og terminpremien har falt betydelig indikerer at den nye normalen for lange renter er lavere enn hva den var før.