Forhåndsomtale av Riksbankens rentemøte

Filmklapper (Clapperboard)

(06.09.2016) I morgen klokken 9:30 legger Riksbanken frem sin rentebeslutning. Vi venter ingen endringer i renten eller aktivakjøpsprogrammet på dette møtet.

Veksten i svensk økonomi var høy i fjor, men har avtatt noe i de to første kvartalene i år. Særlig har aktiviteten i industrien bremset opp. Nedrisikoen knyttet til Brexit-avstemningen ser på sin side ut til å ha avtatt og arbeidsmarkedet holder seg sterkt. Inflasjonen er litt høyere enn Riksbanken anslo i juli og trusselen om deflasjon har avtatt markert fra i fjor. Kronekursen ligger litt svakere enn Riksbankens julianslag, som reduserer risikoen for et fall i den importerte inflasjonen på kort sikt. Den sterke veksten i boligprisene er nå mer dempet, der krav om avdragsbetalinger i særlig grad ser ut til å har bremset prisoppgangen. Grunnlaget for ytterligere stimulanser nå er lite.