Hvorfor bykser valutaomsetningen i Norge

Filmklapper (Clapperboard)

(06.09.2016) I forrige uke publiserte BIS, sentralbankenes sentralbank, sin treårige undersøkelse av omsetningen i valutamarkedet. I denne web-tv sendigen ser vi nærmere på valutaomsetningen i Norge.

Globalt falt valutaomsetningen med 5% til 5100 milliarder dollar per dag i april i år. Utfra omsetning er dermed valutamarkedet størst av de finansielle markedene. Amerikanske dollar er fortsatt suverent størst, mens kronen finner vi på en 14. plass.

I Norges stiger dermed omsetningen kraftig. Dette skyldes endringer i markedets infrastruktur heller enn økt interesse for kroner eller valuta generelt i Norge.