Valutaer i fremvoksende økonomier

Filmklapper (Clapperboard)

(07.09.2016) Valutaene til de fleste fremvoksende økonomier har styrket seg i år, spesielt råvarevalutaene. Etter en svak start på året har etterspørselen etter aktiva i disse landene økt. IIF som følger utviklingen nøye rapporterer om økte kjøp av både aksjer og obligasjoner.

Den økte etterspørselen forklares med økt risikoappetitt, som igjen er et resultat av tegn til høyere aktivitet i de fremvoksende økonomiene. Jakt på avkastning er en annen viktig faktor. Til sist er det positivt for disse landene at veksten i Kina og råvareprisene har stabilisert seg. Dette er også forhold som tilsier at utlendinger fortsatt vil kjøpe verdipapirer i fremvoksende økonomier fremover. Likevel venter konsensus at de fleste valutaene til fremvoksende økonomier skal svekke seg mot dollar det neste året. De største risikofaktorene for disse valutaene fremover er renteutviklingen i USA og fare for ny uro knyttet til utviklingen i Kina.