Ingen heving fra Fed i september

Filmklapper (Clapperboard)

(13.09.2016) Med fortsatt lav inflasjon og stabil arbeidsledighet, kan Fed vente enda noe lenger før renten settes opp.

Svake ISM-indekser og en høy Libor-spread (pga. pengemarkedsreformen) trekker i samme retning. Flere Fed-representanter har vært ute med litt «haukete» uttalelser i det siste, og det kan derfor bli flere som tar dissens denne gang og stemmer for økt rente. Det blir neppe store endringer i makroprognosene til Fed, men det ligger an til at dot-chartet blir nedjustert.