Eurosonen hangler videre etter Brexit

Filmklapper (Clapperboard)

(14.09.2016) I dagens web-sending ser vi nærmere på status og utsikter for eurosonen i etterkant av britenes EU-avstemning. Hovedpunktene fra sendigen kommer under.


  • Eurosonens langsiktige, potensielle vekst er svak, under 1% årlig
  • Eurosonen er fortsatt inne i et forsiktig syklisk oppsving, med tiltakende kapasitetsutnytting og lavere ledighet
  • Britenes nei til EU synes ikke å rokke ved dette: Det er knapt merkbare utslag i bedrifters og husholdningers fremtidstro, og dermed liten grunn til å vente noen svikt i deres etterspørsel
  • ESB gjorde som ventet intet med styringsrenten eller sine aktivakjøp i forrige uke, men vi tror fortsatt for lav prisvekst vil tvinge frem en videreføring av aktivakjøpene neste år. Men, siden denne politkken synes å ha stadig lavere avkastning, tror vi aktivakjøpene vil bli gradvis trappet ned etter hvert