Nytt liv i russisk økonomi

Filmklapper (Clapperboard)

(15.09.2016) I dagens web-tv sending ser vi nærmere på tilstanden i russisk økonomi, som for to år siden ble rammet av en dobbelt smell - et kraftig fall i oljeprisen og gjensidige sanksjoner i kjølvannet av Russlands de facto annektering av Krim.

Russisk økonomi er nå i ferd med å hente seg inn igjen etter et tilbakeslag som ble mildere enn man kunne frykte. Årsaken er at flere støtdempere - ikke ulike de som har virket i Norge de siste årene - bidro til å holde aktiviteten oppe:
  • Fleksibel reallønn holdt sysselsettingen oppe og ledigheten nede, og dempet slik utslagene i privat etterspørsel.
  • Den svake valutakursen økte inntjeningen i konkurranseutsatt sektor
  • Siden Russland importerer en stor del av ferdigvarene sine, tok handelspartnerne mye av støyten for etterspørselssvikten.
  • "Snillere" regulering av bankene mht vurdering av aktivaverdier og låneengasjementer bidro til å hindre bankkonkurser og kredittskvis (men utsetter selvfølgelig bare disse problemene).
  • Overgang til et troverdig inflasjonsmålsregime muliggjorde etter hvert rentekutt.
  • Lav statsgjeld og valutareserver muliggjorde en mer ekspansiv budsjettpolitikk

Men selv om økonomien nå henter seg inn igjen tilsier svak underliggende vekstevne at veksten fremover blir puslete. De glade 00-årene kommer ikke tilbake.