Hva kan vi vente av Bank of Japan denne uken?

Filmklapper (Clapperboard)

(19.09.2016) Det er vesentlig usikkerhet om utfallet av møtet i Bank of Japan denne uken. Markedene ser ut til å ha blitt noe mer skeptiske til om sentralbanken vil gjøre noe mer, med oppgang i lange renter, fortsatt sterk yen, og sideveis børsutvikling.

Vi er nokså enige i denne oppfatningen, og tror at Bank of Japan er ferdig med å kutte styringsrenten som nå ligger på minus 0,1 prosent. Verdipapirkjøpene ventes også uendret frem til sentralbanken ventelig trapper ned kjøpene sine fra og med neste sommer.