Bank of Japan innfører mål for lange renter

Filmklapper (Clapperboard)

(21.09.2016) Bank of Japan holdt som ventet styringsrenten uendret på -0,10 prosent på dagens rentemøte, men går over fra mål om balanseøkning til et mål for lange renter. Mer presist vil sentralbanken heretter kjøpe statsobligasjoner slik at tiårsrenten holder seg rundt 0,0 prosent. Tidligere har sentralbanken hatt som mål å øke balansen med 80 000 milliarder yen. Dernest går Bank of Japan vekk fra målet om at inflasjonen skal opp til 2 prosent om 2 år. Nå skal inflasjonsmålet i stedet nås «tidligst mulig».

Dersom politikken er troverdig (les: markedene tror at sentralbanken vil lykkes med å holde tiårsrenten på 0,0 prosent) tilsier det at kjøpene fremover vil bli noe mindre enn de har vært til nå. Sentralbanken har riktig nok uttalt at kjøpene for den neste måneden vil være rundt 80 000 milliarder yen (årlig rate), men kjøpene kan deretter jekkes opp eller ned avhengig av rentenivået. Den siste tiden har dessuten tiårsrenten vært noe lavere enn det nye målet til sentralbanken, som også støtter opp under at kjøpene fremover kan bli noe mindre.

Endringen målet for når inflasjonsmålet skal nås, fra 2 år til tidligst mulig, tilsier også at sentralbanken ikke vil være like aggressiv som tidligere, og om noe indikerer det at pengepolitikken vil bli noe mer fleksibel enn den har vært.

Selv om endringene i pengepolitikken var noe uventet, er vi likevel ikke helt overrasket. I vår halvårsrapport fra august la vi til grunn at Bank of Japan måtte «kaste inn håndkledet», og i stedet skyve inflasjonsmålet foran seg. Nettopp dette er det vi har sett sentralbanken gjøre i dag. Vi har også lenge hevdet at sentralbanken vil bli nødt til å redusere kjøpene av statsobligasjoner fordi tilgjengeligheten i annenhåndsmarkedet etter hvert blir svært begrenset. Mer presist har vi ventet at Bank of Japan ville redusere kjøpene sine fra og med sommeren 2017. Om noe tilsier dagens endring i pengepolitikken at nedtrappingen kan komme noe tidligere.