Olje og den norske kronen

Filmklapper (Clapperboard)

(05.10.2016) Den siste uken har oljeprisen steget med 10-15 prosent etter at OPEC overaskende ble enige om å bli enige i november. Selv om mange av detaljene fortsatt mangler, har det bidratt til å redusere nedsiderisikoen for oljeprisen. I samme periode har dermed kronen styrket seg med 1,5 prosent handelsvektet.

Oljeprisen har vært en stadig viktigere driver av utviklingen i kronekursen, i takt med at oljenæringen har utgjort en stadig større andel av norsk økonomi. Vi har tidligere, basert på enkle beregninger, lagt til grunn at forholdet mellom oljepris og kronekurs er 10:1. Med det mener vi at en oljeprisoppgang på 10 prosent skal bidra til en kronestyrking på 1 prosent.

For noen uker siden publiserte Norges Bank et arbeid som tar sikte på å gi svar på den samme relasjonen. Og konklusjonen understøtter i våre øyne vår tommelfingerregel. Forfatterne viser at endringer i oljeprisen har betydd stadig mer for kronekursen, og at kronen styrker seg med om lag 1-1½ prosent dersom oljeprisen øker med 10 prosent.

Fremover venter vi ytterligere oppgang i oljeprisen, og anslår en gjennomsnittlig oljepris på $60/fatet i første kvartal neste år. Sammen med videre bedring i norsk økonomi og en stadig lavere sannsynlighet for at Norges Bank skal kutte renten, er det en viktig årsak til at vi venter en videre kronestyrking fremover.