Fortsatt oppgang i amerikansk sysselsetting?

Filmklapper (Clapperboard)

(06.10.2016) I morgen er det klart for de amerikanske sysselsettingstallene for september.

Vi (og andre) venter noe bedre tall for september enn for august da oppgangen ble drøye 150 000. Dette til tross for at de løpende indikatorene viser et noe blandet bilde. Det ventes for øvrig at ledigheten vil holde seg uendret, men at lønnsveksten kan komme til å tilta noe denne måneden.