Lærdom fra fredagens GBP fall

Filmklapper (Clapperboard)

(12.10.2016) Fredag i forrige uke stupte verdien på britiske pund med nesten 9% på kort tid. Årsakene kan ha vært flere, men i denne web-TV sendingene konsentrerer vi oss om hvordan dette kunne skje.

I korte trekk handler dette om at valutamarkedet har gått gjennom en rivende utvikling de siste årene:

  • Nesten 80% av all handel gjøres elektronisk.
  • Likviditeten er stadig mer fragmentert.
  • Spekulantene utgjør en stadig større del av omsetningen.
  • Bankene er ikke de støtdemperne de pleide å være.
  • Spekulantene har fått anledning til å handle/tilby likviditet i interbankmarkedet.
  • Flere år med ukonvensjonell pengepolitikk øker potensialet for store porteføljeskift.

Det er derfor grunn til å tro at fredagens hendelser vil gjenta seg hyppigere i tiden fremover.