Forhåndsomtale av Norges Banks oktobermøte

Filmklapper (Clapperboard)

(21.10.2016) Norges Bank holder rentemøte neste uke med publisering torsdag 27. oktober kl 10:00 Pressekonferanse 10:30 Ikke pengepolitisk rapport eller ny rentebane denne gangen.

I september holdt Norges Bank renten uendret og hevet rentebanen. Den nye banen indikerte uendret rentei oktober, 20% sjanse for kutt i desember og 40% sjanse for et marskutt.

Etter dette har påslagene i pengemarkedet holdt seg høyere enn ventet, kronen er sterkere og inflasjonen i september ble lavere enn anslått.

Vi venter venter likevel at renten holdes i ro og at Norges Bank ikke gir nye signaler for rentesettingen fremover