Forhåndsomtale av Riksbankens rentemøte

Filmklapper (Clapperboard)

(25.10.2016) Riksbanken annonserer sin rentebeslutning på torsdag klokken 9:30. Vi venter ingen endringer i styringsrenten eller aktivakjøpsprogrammet på dette møtet.

Inflasjonen skuffet i september. Det øker sannsynligheten for videre lettelser fra Riksbanken. Vi tror imidlertid ikke én enkeltmåned under forventning er nok til å gi lettelser allerede på dette møtet. Dessuten trekker flere faktorer i motsatt retning. Veksten er litt sterkere enn ventet, kronekursen er svakere og lønns- og inflasjonsforventningene holder seg godt oppe.