Oppdaterte rente- og valutaprognoser

Filmklapper (Clapperboard)

(28.10.2016) Idag har vi publisert oppdaterte rente- og valutaprognoser. I vedlagte web-TV sending gjør vi rede for de viktigste endringene, samt hva vi ikke har endret.