To (vedvarende) GBP-hodepiner

Filmklapper (Clapperboard)

(31.10.2016) Pundet har svekket seg betydelig, både før og etter avstemningen om EU-medlemskap i sommer. Samtidig er det få tegn til Brexit i nøkkeltallene. Så langt. Dermed tror vi Bank of England vil sitte i ro på ukens rentemøte.

Kortsiktig tror vi dermed det kan være rom for et noe sterkere pund. På litt sikt, består imidlertid våre to hodepiner. Usikkerheten og driftsbalanseunderskuddet. Begge deler vil fortsette å tynge pundet fremover.