Mulige økonomiske konsekvenser av at Trump blir president

Filmklapper (Clapperboard)

(03.11.2016) Valgvinden i det amerikanske presidentvalgkampen har de siste dagene gått i favør av Trump. I sendingen diskuterer vi om det er sannsynlig at Trump vinner og vi ser nærmere på hans økonomiske politikk og diskuterer i hvilken grad han vil ha mulighet til å gjennomføre den.