SEK på lang sikt

Filmklapper (Clapperboard)

(22.11.2016) Den svenske kronen har vært fanget melllom en sterk realøkonomisk utvikling og et svakt nominelt bilde de siste årene. Men om vi løfter blikket fra dagens situasjon, ser vi fortsatt gode grunner til at det langsiktige nivået vi mener den svenske kronen skal handle på, er sterkere enn hvor vi er idag.