Lav amerikansk produktivitetsvekst

Filmklapper (Clapperboard)

(24.11.2016) Amerikansk produktivitetsvekst har vært lav etter finanskrisen. Vi ser på ulike årsaker til dette basert på et nytt arbeidsnotat fra OECD.