Arbeidsmarkedet vil understøtte Fed-heving i desember

Filmklapper (Clapperboard)

(28.11.2016) Fredagens arbeidsmarkedrapport vil trolig vise solid oppgang i sysselsettingen, fortsatt lav ledighet og svakt tiltakende lønnsvekst. Med fortsatt svak produktivitetsvekst, kan det gå mot økt press i arbeidsmarkedet fremover. Det tisliert at Fed vil fortsette åp sette renten opp neste år. Vi venter to hevinger i løpet av 2017.