Nye prognoser for makro, rente og valuta

Makro, valuta og renter

(06.12.2016) Makroøkonomene i DNB Markets publiserte idag oppdaterte makro-, rente og valutaprognoser

I web-TV sendingene under gir seniorøkonom Kyrre Aamdal et overblikk over utsiktene for norsk økonomi neste år, mens analytiker Jeanette Strøm Fjære underbygger vurderingene av det norske boligmarkedet.