Fortsatt moderat amerikansk inflasjon

Filmklapper (Clapperboard)

(08.12.2016) Inflasjonsforventningene har økt i USA. Spørsmålet er om faktisk inflasjon også vil ta seg opp. Arbeidsmarkedet har strammet seg til, men det er fortsatt noe slakk og lønnsveksten er lav.

Husleiene øker sterkt, men dette vil antakelig bremse noe opp. Prisveksten på helsetjenester tar seg opp - men Trump sier at han vil dempe prisene på medisiner. Alt i alt ser det ut til at inflasjonen vil kunne øke noe fremover, men at oppgangen blir relativt moderat.