Forhåndsomtale av Norges Banks rentemøte

Filmklapper (Clapperboard)

(12.12.2016) Norges Bank har rentemøte denne uken, med annonsering av rentebselutningen og publisering av en ny pengepolitisk rapport torsdag 15. desember kl 10:00. En halv time senere vil banken holde en pressekonferanse.

Vi venter ingen endring i styringsrenten denne gangen. Vi venter heller ingen store endringer i rentebanen. Begrunnelsen for dette synet er tema for denne web-tvsendingen.