Fed indikerer høyere renter

Filmklapper (Clapperboard)

(15.12.2016) Fed hevet som ventet styringsrenten i går, men rentebanen («dot-chartet») ble også satt opp.

Den nye banen indikerer tre hevinger i 2017, mot tidligere to. Sentralbanksjef Yellen sine uttalelser på pressekonferansen bidro antakelig også til at markedene reagerte overraskende sterkt på budskapet fra Fed. Lange renter steg markert, og dollaren styrket seg på bred basis.