Riksbanken ventes å utvide QE

Filmklapper (Clapperboard)

(19.12.2016) Vi venter ingen renteendring fra Riksbanken på denne ukens rentemøte, men vi venter en utvidelse av statsobligasjonskjøpene med 30 milliarder SEK i første halvår 2017. Dette er en noe lavere kjøpstakt enn i dag, og gir totale kjøp på om lag 275 milliarder SEK.

Se mer om forventningene til Riksbanken og den økonomiske utviklingen siden forrige rentemøte i denne web-tv sendingen. Beslutningen annonseres på onsdag 21. desember klokken 09:30 med pressekonferanse klokken 11:00.