Nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi

Makro, valuta og renter

(18.01.2017) DNB Markets presenterer i dag en fersk halvårsrapport som inneholder et oppdatert syn på utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. I web-TV sendingene kan du se analytikere oppsummere høydepunktene i rapporten.

Den globale BNP-veksten ser ut til å ta seg litt opp fra i fjor til i år, og vil trolig øke enda noe mer neste år. Det er de fremvoksende økonomiene som trekker opp, mens industrilandene fortsatt henger etter. Denne gang har vi imidlertid oppjustert anslagene for industrilandene, etter at nedjusteringer lenge har vært dominerende. Det er også positivt at arbeidsledigheten fortsetter å falle i de fleste industriland, og at inflasjonen ser ut til å være på vei opp igjen. Risikoen for deflasjon har avtatt, og sentralbankene trenger ikke lenger være like desperate i sine forsøk på å løfte prisstigningen.

Tross et noe lysere vekstbilde, er det mye som kan gå galt fremover. Risikofaktorene er uvanlig mange og alvorlige, fra handelskrig og økt proteksjonisme, via hard Brexit til mulig valgseier for høyrepopulistiske partier i Europa. I tillegg øker gjelden fortsatt for kinesiske selskaper. Om en eller flere av risikofaktorene skulle materialisere seg, vil den økonomiske veksten bli svekket.