Britisk økonomi vil svekkes gradvis

Makro, valuta og renter

(07.02.2017) Innen utgangen av mars vil den britiske regjeringen aktivere artikkel 50 i EU-traktaten, hvilket betyr at landet kun har to år igjen som EU-medlem.

Mange spådde nedgangstider dersom det ble flertall for Brexit, men så langt har økonomien utviklet seg mye bedre enn fryktet. Vi tror dette vil fortsette på kort sikt, men at utviklingen gradvis vil bli svakere, spesielt etter at utmeldingen er et faktum. Dette er grunnen til å at vi heller ikke ser noe behov for renteoppgang fra Bank of England i overskuelig fremtid.