Forhåndsomtale av rentemøte i Riksbanken

Makro, valuta og renter

(09.02.2017) Vi venter ingen endringer fra Riksbanken på rentemøtet neste uke og tror styringsrenten holdes på -0,5 prosent, mens aktivakjøpene fortsetter ut første halvår som annonsert i desember. Beslutningen offentliggjøres onsdag 15. februar klokken 09:30.

Liten oppjustering av rentebanen: Med litt høyere inflasjon og ressursutnyttelse enn ventet tror vi Riksbanken vil justere opp rentebanen noe. Trolig vil sentralbanken beholde en liten hengekøye i et forsøk på å holde kronekursen svak.

Utvidet mandat for valutaintervensjoner: Kronekursen har styrket seg mer enn ventet siden desember. Dette er ikke like kritisk for Riksbanken på nåværende tidspunkt med fortsatt svake nivåer og inflasjon nær målet, men en mer markert styrkelse av kronen kan være jokeren som tvinger Riksbanken til ytterligere lettelser. Mandatet som gir Ingves og af Jocknick muligheten til å intervenere i valutamarkedet utløper 14. februar. Trolig vil mandatet utvides på dette rentemøtet.