Har vi blitt sykere etter oljeprisfallet?

Makro, valuta og renter

(09.02.2017) Etter oljeprisfallet høsten 2014 har arbeidsledigheten økt markert og forskjellen mellom ledigheten målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) og de registrerte ledighetstallene fra Nav har økt.

En mulig forklaring kan være at noen av de arbeidsledige i AKU mottar ulike stønader fra Nav som er begrunnet med sykdom. Data fra NAV indikerer at flere på Vestlandet mottar arbeidsavklaringspenger etter oljeprisfallet, og således kan sies å ha blitt sykere. Men det kan ikke forklare den økte forskjellen mellom AKU og NAV, siden denne forskjellen skyldes en høyere oppgang i AKU-ledigheten i andre deler av landet. Dessuten er bare halvparten av de AKU-ledige registrerte hos Nav, som betyr at den andre halvparten verken er registrert som ledig eller mottar sykdomsrelaterte stønader.