Trump, vekst og USD - Hva kan vi vente oss?

Makro, valuta og renter

(28.02.2017) Med Trumps seier i det amerikanske presidentvalget, har utsiktene for amerikansk økonomi, den globale økonomien og dollaren endret seg. Vi ser for oss en ytterligere styrking av dollaren fremover, og venter EURUSD ned mot 1,00 om 12 måneder.

Om enn overflatisk og summarisk i de økonomiske resonnementene, mener vi tankeeksperimentet i web-TV sendingen er nyttig for å diskutere risikofaktorer, og dermed sannsynlighetsfordelingen, for den amerikanske dollaren.