Svak global handel

Makro, valuta og renter

(03.03.2017) Global handel steg kun med 1,9% i fjor.

Dette føyer seg inn i en svak trend etter finanskrisen. En fersk rapport fra Verdenbanken peker på flere årsaker til den svake utviklingen: Økt usikkerhet, tiltakende proteksjoinisme og mer avmatning i globale verdikjeder. Konsekvensen er svakere produktivitetsutvikling.