Forventninger til Norges Banks rentemøte neste uke

Makro, valuta og renter

(06.03.2017) Norges Bank offentliggjør beslutning og rentebane kl 10:00 torsdag 16. mars. Pressekonferansen starter 10:30 samme dag.

Rentebanen fra desembermøtet indikerte omtrent 20 prosent sannsynlighet for rentekutt på marsmøtet, men sentralbanksjefen la vekt på at renten mest sannsynlig ville blir holdt uendret.

Siden desember har særlig inflasjon og lønnsvekst overrasket på nedsiden, noe som bidrar til lavere renter. I vurderingen av kapasitetsutnyttelsen er det mulig å finne argumenter for høyere renter. Dessuten vil Norges Bank fortsatt være bekymret for den finansielle stabiliteten om renten settes ned.

Vi venter derfor at Norges Bank holder renten i ro ved dette møtet og at rentebanen fortsatt vil indikere at det er mer sannsynlig mer rentenedgang til sommeren enn renteøkning.