Fed indikerer renteheving 15. mars

Makro, valuta og renter

(06.03.2017) Flere Fed-representanter, med Dudley og Yellen i spissen, har den siste uken indikert at sentralbanken vil sette renten opp på det kommende møtet 15. mars.

Vi tror likevel ikke det betyr at det at det kommer raskere hevinger fremover, men at Fed benytter fraværet av markedsuro til å sette renten opp nå. Veksten ser ut til å bli moderat fremover, og Trumps skattereform ser ut til å drøye.