Inflasjon, regionalt nettverk og rentemøte

Makro, valuta og renter

(10.03.2017) Siden forhåndsomtalen av Norges Banks rentemøte neste uke ble sendt ut, har det kommet inflasjonstall og tall fra Norges Banks regionale nettverk.

Inflajonstallene for februar overrasket på nedsiden, mens det regionale nettverket viser sterkere vekst. I dagens sending gis en kort vurdering av disse tallene og utsiktene for rentemøtet.