Fall i ledigheten og arbeidsstyrken

Makro, valuta og renter

(13.03.2017) Arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), falt fra 4,8 prosent i september til 4,4 prosent i desember.

Nedgangen skyldtes et fall i arbeidsstyrken, spesielt blant unge. De som forlater arbeidsmarkedet, kan for eksempel være arbeidsinnvandrere som reiser hjem, flere som velger å studere, flere uføretrygdede eller mottagere av arbeidsavklaringspenger. Arbeidskraftsundersøkelsen er forbundet med utvalgsutsikkerhet og tallene kan svinge noe fra måned til måned. Dermed kan man ikke utelukke at noe av nedgangen, både i ledigheten og arbeidsstyrken, reverseres neste måned.

Se mer i web-TV sendingen under.