Fed hever renten i morgen

Makro, valuta og renter

(14.03.2017) Fed starter sitt rentemøte i dag og hever med stor sannsynlighet renten i morgen.

Usikkerheten knytter seg til signalene som blir gitt, bl.a. gjennom rentebanen (som nå vil bli presentert som et «fanchart»). Vi venter at Fed fortsatt vil signalisere tre hevinger i år, og venter også små endringer i de makroøkonomiske prognosene.