Oppdaterte rente- og valutaprognoser

Makro, valuta og renter

(20.03.2017) Vi har i dag lagt frem oppdaterte rente- og valutaprognoser. Den viktigste endringen er at vi nå forventer at Fed vil heve to ganger til i løpet av året, mot tidligere en heving.

Noe raskere renteoppgang i Fed gjør at anslagene for swaprentene justeres noe opp for de fleste valutaer. Norges Bank ventes å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men fallet i inflasjonen den siste tiden har økt nedsiderisikoen for denne prognosen. I valutamarkedet forventer vi at kronen vil styrke seg mot euro på økt oljepris. EURUSD ventes å avta fremover, drevet av økte dollarrenter og politisk uro som trolig vil tynge euroen.