Amerikansk finanspolitikk - en oppdatering

Makro, valuta og renter

(29.03.2017) Etter at revisjonen av Obamacare gikk i vasken, står president Trump foran nye utfordinger i finanspoltitikken.

Innen 28. april må finansieringen av offentlig sektor sikres gjennom en ny "Continued Resolution". Deretter starter for alvor arbeidet med budsjettet for 2018. Så langt har Trump kun lagt frem et begrenset forslag som omfaller de diskresjonære utgiftene (bl.a. forsvar). Den lenge planlagte skattereformen vil kreve et omfattende arbeid, og blir neppe vedtatt før neste år. Og, gjeldstaket vil nås på nytt utpå høsten en gang.