Kun "animal spirits" i USA, eller høyere vekst?

Makro, valuta og renter

(04.04.2017) Amerikanske husholdninger og bedrifter har blitt betydelig mer optimistiske etter at Trump ble valgt til president.

Så langt vi vi likevel sett lite til positive realøkonomiske effekter. Det private forbruket er spesielt svakt, som følge av fall i reallønningene. Vi holder fast på vårt anslag for BNP-veksten på drøye 2% for inneværende år.