Utsikter for norsk økonomi

Makro, valuta og renter

(20.04.2017) Oljeinvesteringene faller fortsatt, men nedgangen er ikke like stor som før og sektoren har unnagjort vesentlige tilpasninger. Optimismen er på vei tilbake og arbeidsmarkedet ser ut til å være i bedring. Men fortsatt er veksten lav og basert på offentlig etterspørsel og lave renter.

Fremover venter vi at oljebremsen vil forsvinne, men finanspolitikken blir mindre ekspansiv og boligbyggingen dempes. Inflasjonen avtar ytterligere og kronen styrkes gradvis. Vi tror Norges Bank holder renten i ro gjennom hele perioden.