Utsiktene for verdensøkonomien og globale renter

Makro, valuta og renter

(20.04.2017) Etter et svakt fjorår har veksten i verdensøkonomien tatt seg tydelig opp i år. Investorer, bedrifter og husholdninger ser ut til å være mer optimistiske enn på lenge, tross nærværet av flere alvorlige risikofaktorer. Om disse faktorene ikke slår til, kan veksten i fremvoksende økonomier (utenom Kina) ta seg videre opp de neste årene.

Den positive trenden mot en høyere kapasitetsutnytting i industrilandene vil trolig fortsette, men mange land - ikke minst i Europa – er fortsatt avhengige av en ultraekspansiv pengepolitikk, også de neste tre årene, for å få til dette. USA er et unntak, men får drahjelp fra finanspolitikken mens Fed strammer til.

I web-tv sendingen under går vi igjennom våre oppdaterte prognoser for verdensøkonomien og globale renter, og de viktigste risikofaktorene for øyeblikket.