Gir Trumps skattekutt høyere investeringer?

Makro, valuta og renter

(24.04.2017) President Trump har varslet at han vil presentere sitt forslag til skattereform onsdag denne uken.

I denne sendingen ser vi nærmere på en studie foretatt av IMF, som vurderer om skattekuttene vil føre til høyere investeringer. Svaret er at enkelte sektorer (særlig energi, eiendom og utilities, men også helse og IT) kan få en stimulans av skatteomleggingen, men at selskapene generelt sett vil kunne bli rammet av at Fed må sette renten mer opp. Og, selskapene har allerede et høyt gjeldsnivå.