Veien mot en normalisering av Feds balanse

Makro, valuta og renter

(02.05.2017) Spørsmålet knyttet til når og hvordan Fed vil starte å redusere balansen har fått økt fokus i markedet den siste tiden. Behovet for en reduksjon av balansen stammer fra verdipapirkjøpene som ble gjennomført i etterkant av finanskrisen. I denne diskusjonen er et sentralt spørsmål hvor stor Fed ser for seg balansen på lang sikt.

Mye tyder på at det langsiktige nivået på balansen vil være langt høyere enn før finanskrisen, på grunn av behovet for en større passivaside. Vi venter at Fed vil redusere balansen mot et langsiktig nivå mellom $2500 til $3000 milliarder, og at man vil starte svært forsiktig ved å redusere reinvesteringene av forfall i porteføljen med $5 milliarder for både statspapirer og MBSer. Etter hvert vil nedbyggingen av balansen trolig gå noe raskere, men tempoet vil nødvendigvis avhenge av konjunkturutviklingen. Trolig vil signalene om dette komme mot slutten av året, og tre i kraft fra starten av 2018.