Oljeinvesteringene for 2018

Makro, valuta og renter

(23.05.2017) Onsdag kl 08:00 legger Statistisk sentralbyrp frem sin investeringstelling for andre kvartal. Olje- og gasselskapene gir nå de første estimatene for investeringsnivået i 2018. Vi venter en oppgang på om lag 6 mrd. kroner fra 2017, rett i overkant av Norges Banks anslag.