Viktige amerikanske tall denne uken

Makro, valuta og renter

(29.05.2017) Denne uken kommer det flere viktige nøkkeltall fra USA. Vi går i denne sendingen gjennom de tre viktigste, nemlig kjerneinflasjonen (PCE), ISM for industri og arbeidsmarkedsrapporten (sysselsetting, ledighet og lønnsvekst).

Inflasjonen er ventet å avta litt, men det vil neppe hindre at Fed hever 14. juni. Spesielt ikke dersom arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg – slik vi og konsensus venter.