Britisk parlamentsvalg og pundet

Makro, valuta og renter

(31.05.2017) Torsdag neste uke går britene til valgurnene. Med økt oppslutning om Labour, ser valget ut til å bli mer spennende enn den sittende statsministeren nok liker.

Britiske meningsmålinger har imidlertid ikke vist seg som noen pålitelig rettesnor for det endelige utfallet. Markedet følger likevel utviklingen i meningsmålingene tett, med en antagelse om at en Labour-serier vil bety en «softere» Brexit enn med fortsatt konservativt flertall. Mest negativt for pundet vil det nok være om ingen skulle få majoritet, hvilket siste meningsmåling viste. Der pundet for øyeblikket påvirkes av endringene i meningsmålingene, venter ikke markedet like store svingninger i pundet mot slutten av neste uke, som man har gjort ved tidligere folkeavstemninger. Det synes vi er rart. Mer om dette i web-TV sendingen under.