Fed vil heve renten på onsdag

Makro, valuta og renter

(12.06.2017) Fed har signalisert at renten vil settes opp på dette møtet, og tallene støtter opp om renteheving.

I de nye makroprognosene fra Fed vil anslagene for ledighet og inflasjon antakelig senkes. Vi venter derimot ingen store endringer i den nye rentebanen (dot-chartet), og vi tror heller ikke at Fed vil signalisere starten på nedtrapping av balansen på dette møtet.