Forhåndsomtale av Norges Banks rentemøte 22. juni

Makro, valuta og renter

(13.06.2017) Torsdag 22. juni kl 10:00 legger Norges Bank frem pressemelding og pengepolitisk rapport fra rentemøtet dagen før. 10:30 holdes pressekonferansen

Norges Bank vil nå også legge ut referat med stemmegivning fra møtet.

Vi venter at Norges Bank holder renten uendret, men løfter rentebanen noe. Vi tror Norges Bank fortsatt ønsker å signalisere at det er litt større sannsynlighet for rentekutt enn for renteøkning, men aller mest at renten blir uendret de neste par årene. Vi tror rentebanen vil vise en litt mindre bratt oppgang i rentene i 2019 og 2020 enn i banen fra mars.

Se mer om temaet i web-tv sendingen under.